Recomandări de politici ale locuirii, către Agenția Națională pentru Romi

În atenția domnului Daniel Radulescu

Președintele Agenției Naționale pentru Romi

Ref.la: Recomandări de politici ale locuirii în contextul organizării întâlnirii din 6 Decembrie a.c. a grupului de lucru creat în cadrul ANR

5 Decembrie 2018

Scrisoare deschisă a Blocului pentru Locuire

European Manifesto for Public Housing

We, members of European Action Coalition for the Right to Housing and the City affirm: housing is a human right, not a commodity!
But in capitalism, housing became a commodity and a financial asset. International institutions claim that the current housing crises should be solved by the market and by more deregulation in the domain of housing. Neoliberal policies insist that public money should be invested in the production of housing by the private sector. But real estate developments make high profits for the investors and banks, and don’t serve people’s housing needs.
Thus, we demand: Public money for public housing – Public housing from public money!

Broșura acțiunilor europene pentru dreptul la locuire

European Action Booklet, by the European Action Coalition for the Right to Housing and the City, noiembrie 2018
Coaliția Europeană de Acțiune pentru Dreptul la Locuire și la Oraș este o rețea „la firul ierbii” alcătuită din 30 de grupuri din 20 de țări. Blocul nostru este în strânsă legatură cu Coaliția, care adună laolaltă persoane, grupuri, organizații, comunități cu diferite experiențe și idei de acțiune pentru dreptul la locuire, din toate colțurile Europei.
Această broșură prezintă câteva din aceste idei și experiențe. Toate textele au la bază interviuri luate în timpul întâlnirilor membrelor membrilor Coaliției, organizate în 2017.
La pagina de internet a coaliției găsiți câte un link pentru fiecare grup reprezentat: housingnotprofit.org

CALL UPON CANDIDATES RUNNING FOR THE EUROPEAN PARLIAMENT: Public social housing! Priority of the European Parliament Agenda for 2019-2023

SUPPORT THE ADOPTION OF A EUROPEAN HOUSING STRATEGY THAT ALLOWS FOR AND ALSO REQUIRES THAT MEMBER STATES

  • REGULATE REAL ESTATE BUSINESS FOR THE BENEFIT OF PUBLIC GOOD,
  • SUPPORT THE PRODUCTION OF PUBLIC SOCIAL HOUSING AND OTHER TYPES OF NOT-FOR-PROFIT HOUSING,

IN ORDER TO ENSURE UNIVERSAL ACCESS TO ADEQUATE HOUSING IN ACCORDANCE WITH THE FUNDAMENTAL RIGHT TO HOUSING

download our call upon candidates and future decision makers

APEL CĂTRE CANDIDATELE ȘI CANDIDAȚII LA ALEGERILE EUROPARLAMENTARE: LOCUINȚELE SOCIALE PUBLICE! Prioritate pe Agenda Parlamentului European 2019-2023

SUSȚINEȚI ADOPTAREA UNEI STRATEGII EUROPENE PE LOCUIRE CARE SĂ FACĂ POSIBILĂ ȘI SĂ IMPUNĂ STATELOR MEMBRE:
● REGLEMENTAREA AFACERILOR IMOBILIARE ÎN BENEFICIUL BUNULUI PUBLIC,
● SUSȚINEREA PRODUCȚIEI DE LOCUINȚE SOCIALE PUBLICE
ȘI ALTOR TIPURI DE LOCUINȚE NON-PROFIT, ÎN VEDEREA ASIGURĂRII ACCESULUI TUTUROR LA LOCUINȚE ADECVATE, RESPECTÂNDU-SE DREPTUL FUNDAMENTAL LA LOCUIRE.”

descarcă BPL_Apel-Europarlamentare-20febr2019_i.pdf

Obiecţii la COMPLETAREA LEGII 350/2001

BLOCul Pentru Locuire luptă pentru o politică justă și antirasistă de locuire. De aceea, ne prezentăm poziția critică față de inițiativa de completare a Legii 350/2001, propusă de Fundatia PACT şi partenerii săi în cadrul proiectului „No man’s land: Locuirea informală în comunitățile de romi”.
Avertizăm că procesul de recunoaștere juridică a așezărilor informale, propus prin aceste completări aduse de Fundaţia PACT şi partenerii:
– Nu rezolvă problemele locuirii şi nu adresează cauzele acestora;
– Rezolvă doar în mică măsură şi doar în anumite cazuri nevoia de locuinţe decente;
– Poate fi problematic şi cu efecte negative în multe alte cazuri;
– Ar trebui implementat numai împreună cu politici de locuire juste, antirasiste, centrate pe dezvoltarea de locuinţe sociale şi publice.
Notăm că obiecția noastră de bază față de această inițiativă de modificare a Legii
350/2001 este riscul criminalizării celor care recurg la soluția locuirii informale pentru că nu au resurse pentru alte alternative.

Pentru a detalia, vom prezenta obiecţiile noastre pe fiecare amendament propus în parte.

Observații critice privind ghidurile “Așezările informale. Ghid de acțiune pentru autoritățile administrației publice locale”, “Ghidul de acțiune pentru comunitățile care locuiesc în așezări informale”.

#Allforprofit: The negative impact of World Bank involvement in the politics of housing in Romania

#Allforprofit: The negative impact of World Bank involvement in the politics of housing in Romania

Position paper of the Block for Housing (Blocul pentru Locuire)

I. The Block for Housing is critical towards the 2018 edition of the Bucharest “Housing Forum” and the housing policy proposals presented there.

II. The WB contribution to privatization, commodification and housing precariousness in post-socialist Romania

III. Main shortcomings of the WB Forum Proposal

IV. The perspective of the Block for Housing on the need for public housing

Continue reading #Allforprofit: The negative impact of World Bank involvement in the politics of housing in Romania

totulpentruprofit – Banca Mondială în politica locuirii din România

BLOCul pentru Locuire – poziţia sa critică faţă de evenimentul „Housing Forum” (12 septembrie 2018, Bucureşti) şi faţă de propunerile de politici de locuire prezentate acolo 

Propunerile BLOCului, din poziţia sa critică, sunt următoarele:

  1. BM este parte din problema locuirii şi singura atitu­dine pe care putem să o avem este una de opoziţie faţă de lucrurile pe care această instituție le propune, le promovea­ză şi le impune.
  2. Corporaţiile bancare, din domeniul construcţiilor, energiei, tranzacţiilor imobiliare şi investiţiilor îşi doresc să extragă cât mai mult profit din programele pentru locuinţe -bani publici şi bani de la categoriile aflate la limita vulne­rabilităţii. Dacă noi avem în vedere interesul public, atunci reprezentanţii intereselor private nu au de ce să fie invitaţi la formularea de politici publice pentru locuire.
  3. ONGurile care sar în această barcă condusă de BM, căutând să îşi ducă la capăt proiectele, trebuie să conştien­tizeze cum devin instrumente în această politică a locuirii. Dar, desigur, nu contestăm capacitatea acestor organizaţii de a fi conştiente de ceea ce se întâmplă: probabil că, de fapt, aderă la ideologia BM şi la principiile sale bazate pe promo­varea profitului privat. ONGurile care se asociază cu actorii privaţi ai pieţei de locuinţe şi cu organizaţiile internaţionale de creditare ar trebui să îşi asume faptul că promovează ace­leaşi măsuri care au dus la bula imobiliară şi criza financiară din 2008-punând milioane de vieţi în risc.

Textul întreg poate fi citit aici: http://artapolitica.ro/2018/11/25/totulpentruprofit-banca-mondiala-in-politica-locuirii-din-romania/

Locuirea precară ne scoate în stradă

În 17 decembrie 2018, comemorăm 8 ani de la evacuarea de pe strada Coastei a 350 de persoane de etnie romă. Solidaritatea cu evacuații de peste tot ne scoate în stradă în fiecare an. Anul acesta, revolta față de diversele forme ale nedreptății locative ne unește.

Pentru că:

· locuirea a devenit marfă scumpă din care băncile, fondurile de investiții și dezvoltatorii imobiliari scot un profit ușor și rapid, totul în detrimentul cetățenilor, care în fiecare an sunt forțați să plătească prețuri tot mai ridicate pentru condiții tot mai precare. Nu e o mândrie faptul că orașul Cluj a devenit cel mai scump municipiu din țară, ci un simptom al unei probleme care afectează tot mai mulți clujeni. În timp ce o mână de speculanți profită, nouă ne este tot mai dificil să ducem o viață decentă aici.

· multe cartiere vechi ale Clujului sunt dominate azi de șantierele pentru profit ale dezvoltatorilor imobiliari. Locuințele vechi dispar și împreună cu ele și vechii locatari. Micii proprietari își vând proprietățile către marii investitori; chiriașii de la privat care nu pot ține pasul cu chiriile mari încep să își caute chirii în periferii; chiriașii ale căror contracte expiră în locuințele din vechiul fond de stat sunt supuși și ei unor presiuni de a părăsi zona; ocupanții unor terenuri sau spații locative goale din motiv de lipsă de alternativă sunt evacuați de autoritățile publice.

Vrem case pentru oameni, nu pentru profit!
· în Cluj, doar 1.3% din fondul de locuințe sunt locuințe fond de stat. Anual se depun în jur de 400 de cereri de locuințe sociale, iar primăria distribuie doar câteva, cele eliberate prin evacuare. Avem nevoie de locuințe publice, pentru că ele asigură dreptul la locuire pentru toți și contribuie la reducerea presiunii de pe piața imobiliară. Locuințele publice sunt soluție la criza locuirii.

· orice evacuare care transformă oamenii în persoane fără locuințe adecvate este ilegitimă. Ești evacuat/ă de bancă? Sau de proprietarul privat? Sau de primărie? Cei care ocupă un spațiu fără acte, fac asta pentru că nu au alternative, primăria Cluj-Napoca îi face neeligibili pe viață la locuință socială. Vrem un Cluj fără rasism și fără evacuări.

· prețul chiriilor din Cluj a luat-o razna. Proprietarii și agențiile imobiliare au speculat creșterea populației orașului din ultimii ani pentru a-și maximiza profitul pe termen scurt. În lipsa intervenției municipalității, piața chiriilor a dus la împovărarea tot mai serioasă a chiriașilor. Solicităm drepturi pentru chiriași!

· în Cluj studiază în jur de 80000 de studenți, din care doar 14000 au acces la un loc în cămin. Lipsa locurilor în cămine împinge studenții către chirii private. Tot mai mulți trebuie să muncească în timpul studiilor pentru a-și permite să locuiască în Cluj. Vrem un oraș universitar cu cămine!

Ridică-te și tu împotriva nedreptăților care ți se întâmplă. Luptă pentru dreptul de a locui în condiții adecvate și de a nu fi exploatat(ă) atât la locul de muncă, cât și de cei care fac ca prețurile locuințelor să devină exorbitante. Solidarizează-te cu toți/toate cei/cele care suferă efectele crizei locuirii. Doar împreună putem transforma orașul. Orașul e al tuturor! E un drept, nu un privilegiu!

Haide luni, 17 decembrie, la clopot pe Eroilor. De la ora 18.00 lansăm nr. 6 al “Cărămida. Ziarul dreptății locative”. Comemorăm evacuarea din 2010. Ne facem auzite mesajele.

Evenimentul este susținut de Căși sociale ACUM!, Ⓐcasă, Asociația Chiriașilor Cluj, Asociația Romilor de pe Coastei, Blocul pentru Locuire, a szem

https://www.facebook.com/events/2286776771591902/

Forumul Bloc: Împreună pentru o locuire justă!, Cluj

Program

16-18 noiembrie 2018

Confederația organizațiilor pentru justiție locativă Bloc organizează Forumul „Împreună pentru justiție locativă”, un cadru de dezbatere politică despre diversele aspecte ale crizei locuirii în România de azi.

PROGRAM

VINERI, 16 noiembrie
15:30-19:00 – Tur ghidat organizat de Cărămida, ziarul dreptății locative. Punct de întâlnire: p-ța M. Viteazu, în față la mec.
20:00 – Împreună pentru Justiție Locativă. Masă rotundă la Casa Tranzit.

SÂMBĂTĂ, 17 noiembrie / CASA TRANZIT
18:00 – Șantier în lucru pentru profit. Transformare urbană din zona Someșului-Abator – expoziție.https://www.facebook.com/events/740852879606418/
18:00 – Evacuări forțate în România. O încercare de inventariere – prezentarea cercetării BLOC.
19:00 – Triplă lansare: Gazeta de Artă Politică, revista Strada (TM), revista Cărămida (Cluj)
19:45 – No Country for the Poor / proiecție și discuție după film cu activiști din organizația A Város Mindenkié (HU)

DUMINICĂ, 18 noiembrie
11:00-12:30 – Tur ghidat în zona Abator. Punct de întâlnire: p-ța M. Viteazu, în față la mec.