Raport asupra evacuărilor forțate, 2008-2017/ Report on forced evictions in Romania between 2008 and 2017

For English see below.

În perioada martie 2018 – martie 2019, activiste și activiști din BLOCUL pentru LOCUIRE au realizat o cercetare despre evacuările din locuințe în ultimii 10 ani la nivel național, cu scopul de a documenta modul în care autoritățile administrației publice locale tratează problema, respectiv în care presa online o reflectă.

Afirmăm că acest fenomen rămâne invizibilizat cu scopul de a se putea practica nestingherit, fără responsabilizarea administrației publice și reproducând deposedarea de locuințe a persoanelor cu venituri mici, inferiorizate și neglijate în procesul decizional privind toate domeniile vieții, printre altele cel locativ; chiar dacă pe parcursul cercetării am identificat câteva excepții notabile.

Raport Cercetare Evacuari 2008-2017

Blocul pentru Locuire va continua cercetarea în profunzime asupra evacuărilor forțate din locuințe. De aceea, acest raport de cercetare este un document
în lucru, care în timp poate deveni o arhivă cât mai comprehensivă a evacuărilor din România după 1990.

EN

Report on forced evictions in Romania between 2008 and 2017

Between March 2018 and March 2019, activists from BLOCUL pentru LOCUIRE (The Bloc(k) for Housing) carried out a research on forced evictions at the national level, in the span of the last 10 years, with the aim of documenting the way in which the local public administration authorities deal with the problem, respectively in which the online media reflects it.

We affirm that this phenomenon remains invisible so that this practice remains unhindered, letting the public administration unaccountable.

The Bloc(k) for Housing will continue its in-depth research into forced evictions. Therefore, this research report is a document in the works, which in time can become a comprehensive archive of forced evictions in Romania after 1990.

One thought on “Raport asupra evacuărilor forțate, 2008-2017/ Report on forced evictions in Romania between 2008 and 2017”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *