Obiecţii la COMPLETAREA LEGII 350/2001

BLOCul Pentru Locuire luptă pentru o politică justă și antirasistă de locuire. De aceea, ne prezentăm poziția critică față de inițiativa de completare a Legii 350/2001, propusă de Fundatia PACT şi partenerii săi în cadrul proiectului „No man’s land: Locuirea informală în comunitățile de romi”.
Avertizăm că procesul de recunoaștere juridică a așezărilor informale, propus prin aceste completări aduse de Fundaţia PACT şi partenerii:
– Nu rezolvă problemele locuirii şi nu adresează cauzele acestora;
– Rezolvă doar în mică măsură şi doar în anumite cazuri nevoia de locuinţe decente;
– Poate fi problematic şi cu efecte negative în multe alte cazuri;
– Ar trebui implementat numai împreună cu politici de locuire juste, antirasiste, centrate pe dezvoltarea de locuinţe sociale şi publice.
Notăm că obiecția noastră de bază față de această inițiativă de modificare a Legii
350/2001 este riscul criminalizării celor care recurg la soluția locuirii informale pentru că nu au resurse pentru alte alternative.

Pentru a detalia, vom prezenta obiecţiile noastre pe fiecare amendament propus în parte.

Observații critice privind ghidurile “Așezările informale. Ghid de acțiune pentru autoritățile administrației publice locale”, “Ghidul de acțiune pentru comunitățile care locuiesc în așezări informale”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *